background
Hoa Sen

Pháp Âm

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Mật Viện Thắng Nghiêm - Chùa Khúc Thủy được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ

icon
Kinh Vu Lan 22.08

Kinh Vu Lan 22.08

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Phật Quang Đại Tùng Lâm – Mật viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy – Đạo tràng Kim Cương – Chân tịnh Vu Lan Thắng Hội