background

THÔNG BÁO KHOÁ TU AMITABHA – A DI ĐÀ PHẬT – LỄ HÚY KỴ TỔ SƯ

icon

Kính bạch chư tôn Đức Tăng, Ni.

Kính thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa.

Nhân đại lễ húy kỵ Tổ Sư PL. 2566 – DL. 2022. Ban chức sự Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy long trọng tổ chức khóa tu “Amitabha – A Di Đà Phật” từ ngày 16/12 – 18/12/2022( tức ngày 23 – 25/11/Nhâm Dần) dâng lên cúng dàng Tam Bảo và lịch đại Tổ Sư, để kết thiện duyên cùng chư đạo hữu Phật tử thiện tín gần xa. Ban chức sự Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy thông báo và kính mời chư Tôn đức, quý đạo hữu Phật tử về tham dự.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

Thứ 4, ngày 14/12/2022 (Tức ngày 21/11/Nhâm Dần):

– 7h30: Cúng Phật – Cúng Tổ – Tụng kinh.

– 8h30: Quy Y Tam Bảo. Link đăng ký online https://thangnghiem.com/quyy/

– 14h00: Thụ Bồ Tát Giới.

Add Zalo số 0988969588 để đăng ký.

Thứ 6, ngày 16/12/2022 (Tức ngày 23/11/Nhâm Dần):

– 4h00’ -> 5h30’: Công phu khuya tụng trì thần chú.

– 6h00’: Tiểu thực.

– 7h15’: Tụng trì Nghi Quỹ Quán Hạnh Amitaba – A Di Đà Phật.

– 9h00: Nghi Quỹ Hộ Ma – Đại Đàn Hỏa thực.

– 11h00’ –> 13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.

– 14h00’ – 15h30’: Giảng pháp.

– 16h00’ – 17h30’ : Tụng trì Nghi Quỹ Quán Hạnh Amitabha – A Di Đà Phật.

– 18h00’: Ăn tối.- 19h30’ – 21h00’: Tụng trì Nghi Quỹ Quán Hạnh Amitabha – A Di Đà Phật – Lâm thụy.

Thứ 7, ngày 17/12/2022 (Tức ngày 24/11/Nhâm Dần)

– 4h00’ -> 5h30’: Công phu khuya tụng trì thần chú.

– 6h00’: Tiểu thực.- 7h15’ – 8h15’: Tụng trì Nghi Quỹ Quán Hạnh Amitaba – A Di Đà Phật.

– 9h00’: Nghi Quỹ Hộ Ma – Đại Đàn Hoả thực.

– 11h00’ –> 13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.

– 14h00’: Giảng Pháp.

– 16h00’ – 17h30’: Tụng trì Nghi Quỹ Quán Hạnh Amitabha – A Di Đà Phật.

– 19h30’ – 21h00’: Tụng trì Nghi Quỹ Quán Hạnh Amitabha – A Di Đà Phật.– Lâm thụy.

Chủ nhật, ngày 18/12/2022 (Tức ngày 25/11/Nhâm Dần):

– 4h00’ -> 5h30’: Công phu khuya tụng trì thần chú.

– 6h00’: Tiểu thực.- 07h30’: Tụng trì Nghi Quỹ Quán Hạnh Amitabha – A Di Đà Phật.

– 9h00’: Nghi Quỹ Hộ Ma – Đại Đàn Hoả thực.

– 11h00’ –> 13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.

– 14h00’: Giảng Pháp.- 16h00’: Tụng trì Nghi Quỹ Quán Hạnh Amitabha – A Di Đà Phật – lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc – Tạ đàn hoàn mãn.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.

Ban Chức Sự Tùng Lâm Kính yết!

Leave a Reply