background

THÔNG BÁO 3 NGÀY HÀNH ĐẠO – CỬ HÀNH PHÁP HỘI KSITIGARBHA – ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LỄ TẠ PHÁP – TỰ TỨ VÀ ĐẠI LỄ VU LAN

icon

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni.
Kính thưa quý quan khách cùng nhân dân, Phật tử gần xa.

“Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ công cha dưỡng dục,
Mùa Báo Hiếu bùi ngùi thương đức mẹ cù lao”.

Mùa Vu Lan sắp tới gần, ba tháng An cư dần khép lại, chư Tăng tại Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy chuẩn bị bước vào 3 ngày hành đạo cử hành pháp hội KSITIGARBHA – Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tạ pháp – Tự tứ và đại lễ Vu Lan đây là những Phật sự kế tục truyền thống hàng ngàn năm qua của Phật giáo và cũng là điều thiêng liêng, nét đẹp của dân tộc Việt Nam qua bao thời đại. Nguyện đem công đức này trang nghiêm ngôi Tam Bảo, cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc gia đỉnh thịnh, âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh đồng triêm lợi lạc. Ban chức sự Tùng lâm Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy xin trân trọng thông báo và kính mời quý quan khách cùng nhân dân, Phật tử gần xa về tham dự.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
* Từ ngày 15/07/ – 02/08/2022 (Tức ngày 17/06 – 05/07/Nhâm Dần):
Luật Mật viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy tiếp nhận danh sách cầu siêu của nhân dân, Phật tử thập phương.

* Từ ngày 30/07/ – 07/08/2022 (Tức ngày 02/07 – 10/07/Nhâm Dần):
Chư Tăng, Phật tử đạo tràng trì tụng – Tuyên sớ cầu siêu.
Link đăng kí cầu siêu http://causieu.thangnghiem.com/
– 7h15’: Tụng kinh Vu Lan – Tuyên sớ cầu siêu.
– 9h15’: Gia trì Hỏa đàn Địa Tạng.
– 14h15’: Tụng kinh Vu Lan – Tuyên sớ cầu siêu.
– 16h15’: Tụng kinh Vu Lan – Thí thực Cô hồn – Tuyên sớ cầu siêu.
– 19h15’: Quán hạnh Địa Tạng – Tuyên sớ cầu siêu.
* 3 NGÀY HÀNH ĐẠO – CỬ HÀNH PHÁP HỘI KSITIGARBHA – ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

* Ngày 09/08/2022 (Tức ngày 12/07/Nhâm Dần):
– 04h00’-05h30’: Công phu khuya tụng trì thần chú Lăng Nghiêm
– 06h00’: Tiểu thực.
– 08h30’: Niêm đàn sái tịnh – Khai quang Mandala Bản tôn.
– 09h00’: Đăng đàn hỏa thực Địa Tạng Bồ Tát.
– 11h00’-13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.
-14h00’: Pháp thoại.
-16h00’-17h30’: Quán hạnh Địa Tạng Bồ Tát – Lễ chúc phúc quán đỉnh cộng đồng.
-18h00’: Ăn tối.
19h30’-21h00’: Quán hạnh Địa Tạng Bồ Tát – Lâm thụy.

*Ngày 10/08/2022 (Tức ngày 13/07/Nhâm Dần):
– 04h00’-05h30’: Công phu khuya quán hạnh Địa Tạng Bồ Tát.
– 06h00’: Tiểu thực.
– 07h15’: Quán hạnh Địa Tạng Bồ Tát.
– 09h00’: Đăng đàn hỏa thực Địa Tạng Bồ Tát.
– 11h00’-13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.
-14h00’: Pháp thoại.
-16h00’-17h30’: Quán hạnh Địa Tạng Bồ Tát – Lễ chúc phúc quán đỉnh cộng đồng.
-18h00’: Ăn tối.
-19h30’-21h00’: Quán hạnh Địa Tạng Bồ Tát – Lâm thụy.

* Ngày 11/08/2022 (Tức ngày 14/07/Nhâm Dần):
– 04h00’-05h30’: Công phu khuya quán hạnh Địa Tạng Bồ Tát.
– 06h00’: Tiểu thực.
– 07h15’: Quán hạnh Địa Tạng Bồ Tát.
– 09h00’: Đăng đàn hỏa thực Địa Tạng Bồ tát.
– 11h00’-13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.
-14h00’: Pháp thoại.
-16h00’-17h30’: Quán hạnh Địa Tạng Bồ Tát – Lễ chúc phúc quán đỉnh cộng đồng.
-18h00’: Ăn tối.
-19h30’-21h00’: Quán hạnh Địa Tạng Bồ Tát – Lâm thụy.

* Ngày 12/08/2022 (Tức ngày 15/07/Nhâm Dần):
– 07h30’-11h00’: Lễ Tạ Pháp – Tự Tứ.
-19h30: Chương trình văn nghệ chào mừng Đại lễ Vu Lan.

*Ngày 13/08/2022 (Tức ngày 16/07/ Nhâm Dần):
– 08h00’: Cử hành Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu – Bông hồng cài áo.
(Có chương trình riêng của Ban Tổ Chức)
– 15h00’: Đại lễ Mông sơn thí thực – Chẩn tế Cô hồn – Đàn tràng Hoàn Mãn.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh

BAN CHỨC SỰ TÙNG LÂM
Kính yết!

Leave a Reply