background

THÔNG BÁO ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PHÁP HỘI “PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ” HÚY KỴ CỐ HÒA THƯỢNG HƯƠNG SƠN ĐỘNG CHỦ THẬP NHẤT ĐỆ TỔ

icon

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMPHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI – HUYỆN THANH OAI

LUẬT MẬT VIỆN THẮNG NGHIÊM – CHÙA KHÚC THỦY

(Số 38 Thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội)

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng, Ni.

Kính Thưa quý quan khách cùng toàn thể Nhân dân, Phật tử gần xa.

“Ngày Phật đản trần gian an lạc

Cõi Sa bà chào đón vỹ nhân

Trời người hạnh phúc vô ngần

Cung nghinh bồ tát giáng trần độ sinh”.

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật nhập thế độ sinh PL.2567 – DL 2023 và đại lễ húy nhật tổ sư Thích Thượng Viên Hạ Thành, Viện chủ tổ đình Hương Tích – Khúc Thủy. Ban chức sự tùng lâm chùa Khúc Thủy – Luật Mật Viện Thắng Nghiêm long trọng tổ chức tuần lễ Phật Đản và pháp hội “Phật Mẫu Chuẩn Đề”tu tập từ ngày 01/6 đến ngày 06/6/2023. Nguyện đem công đức nhân duyên thù thắng, kỳ nguyện “Phật Nhật Tăng Huy – Pháp Luân Thường Chuyển – Phong Điều Vũ Thuận – Quốc Thái Dân An – Thế Giới Hòa Bình – Dịch Bệnh Tiêu Trừ”.

Ban chức sự Tùng lâm xin kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng, Ni. Kính mời quý quan khách cùng nhân dân, Phật tử gần xa hoan hỉ về tham dự.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

* Thứ 5, ngày 01/6/2023 (Tức ngày 14/04/Quý Mão):

– 19h30′: Chương trình văn nghệ kính mừng Phật Đản.

* Thứ 6, ngày 02/06/2023 (Tức ngày 15/04/Quý Mão):

06h00′: Cử ba hồi chuông trống Bát nhã kính mừng Phật Đản.

– 08h00′: Cúng Phật.

– 09h30′: Cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm lễ đài niêm hương bạch Phật, gia trì nghi thức mộc dục Đức Thích Tôn.

– 11h00′: Thụ trai.

* Thứ 7, ngày 03/06/2023 (Tức ngày 16/04/Quỹ Mão):

– 08h00’: Tác pháp An cư – Khai pháp.

* Chủ Nhật ngày 04/06/2023 (Tức ngày 17/04/ Quý Mão)

– 04h00’ – 05h30’: Công phu khuya trì chú Lăng nghiêm.

– 06h00’: Tiểu thực.

– 08h30’: 08h30’: Khai quang Mandana Bản Tôn – Nghi Quỹ Hộ Ma Phật Mẫu Chuẩn Đề – Đại đàn Hỏa thực

– 11h00’ – 13h30’: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.

– 14h00’: Pháp thoại.- 16h00’ – 17h30’: Tụng trì nghi quỹ Quán Hạnh Phật Mẫu Chuẩn Đề – Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.

– 18h00’: Ăn tối.

– 19h30’ – 21h00’: Tụng trì nghi quỹ Quán Hạnh Phật Mẫu Chuẩn Đề. – Lâm thụy.

* Thứ 2, ngày 05/06/2023 (Tức ngày 18/04/Quý Mão):

04h00′ – 05h30′: Công phu khuya Tụng trì nghi quỹ Quán Hạnh Phật Mẫu Chuẩn Đề.

– 06h00′: Tiểu thực.

– 07h15′ – 08h15 ‘Tụng trì nghi quỹ Quán Hạnh Phật Mẫu Chuẩn Đề.

– 09h00’: Nghi Quỹ Hộ Ma Phật Mẫu Chuẩn Đề – Đại đàn Hỏa thực.

– 11h00′ – 13h30′: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.

– 14h00′: Pháp thoại.

– 16h00′ – 17h30′: Tụng trì nghi quỹ Quán Hạnh Phật Mẫu Chuẩn Đề – Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.

– 18h00’: Ăn tối.

– 19h30’ – 21h00’: Tụng trì nghi quỹ Quán Hạnh Phật Mẫu Chuẩn Đề. – Lâm thụy.

* Thứ 3, ngày 06/06/2023 (Tức ngày 19/04/Quý Mão):

– 04h00’ – 05h30’: Công phu khuya Tụng trì nghi quỹ Quán Hạnh Phật Mẫu Chuẩn Đề.

– 06h00’: Tiểu thực.

– 07h15’ – 08h15’: Tụng trì nghi quỹ Quán Hạnh Phật Mẫu Chuẩn Đề.

– 08h15’: Húy kỵ cố Hòa thượng Hương Sơn động chủ thập nhất đệ tổ (Cúng Phật, cúng Tổ, gia trì minh chú cúng dàng Tổ Sư)

– 11h00’ – 13h30’: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.

– 14h00’: Pháp thoại.

– 16h00’ – Nghi Quỹ Hộ Ma Phật Mẫu Chuẩn Đề – Đại đàn Hỏa thực – Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc – Tạ đàn.

Leave a Reply