background

THÔNG BÁOCHUỖI SỰ KIỆN PHẬT SỰ THÁNG TƯ (ÂL)(PL.2566 – DL.2022)

icon

Kính bạch chư Tôn đức.

Kính thưa quý Nhân dân, Phật tử, thiện tín gần xa.

Phật đản năm nay đã trở về

Đưa nguồn chính giác giữa sông mê,

Dựng xây chân lý bằng trí tuệ

Hóa giải u mê rõ lối về.

Mùa Phật đản trở về hòa vào niềm vui chung của triệu triệu trái tim những người con Phật khắp năm châu bốn biển, trên miền đất Việt ngàn năm qua cho tới ngày hôm nay lòng hân hoan tôn kính lễ Đản sinh của Đức từ Phụ vẫn giữ nguyên giá trị bản sắc dân tộc. Trong tháng tư thiêng liêng tại Luật Mật viện Thắng Nghiêm long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản; Lễ Tác pháp An cư của chư Tăng; Lễ húy kỵ Tổ sư; Lễ Khai Pháp và Lễ Quy y Tam Bảo Pl. 2566 – Dl. 2022. Ban chức sự Tùng lâm xin thông báo và kính mời quý chư Tôn đức cùng Nhân dân, Phật tử gần xa về tham dự.

NỘI DUNG CHUỖI SỰ KIỆN PHẬT SỰ CHÙA KHÚC THỦY (Thắng Nghiêm quốc tự)

19h30’, ngày 14/4/Nhâm Dần: Thả hoa đăng cầu nguyện Quốc thái dân an, Bệnh dịch tiêu trừ – Văn nghệ chào mừng.

7h30’, ngày 15/4/Nhâm Dần: Lễ Tắm Phật.

7h30’, ngày 16/4/Nhâm Dần: Lễ tác Pháp An cư.

7h30’, ngày 19/4/Nhâm Dần: Lễ Húy kị Tổ sư.

7h30’, ngày 21/4/Nhâm Dần: Lễ Khai Pháp – Quy Y Tam Bảo.

CHÙA HƯƠNG VÂN (Vĩnh Xương Thượng – Mỹ Thành – Mỹ Đức – Hà Nội)

19h30’, ngày 09/4/Nhâm Dần: Văn nghệ chào mừng.

7h30’, ngày 10/4/Nhâm Dần: Lễ Tắm Phật.

CHÙA HƯƠNG PHÚC (Làng Phú Lương – Quảng Phú Cầu – Ứng Hòa – Hà Nội)

19h30’, ngày 11/4/Nhâm Dần: Văn nghệ chào mừng.

7h30’, ngày 12/4/Nhâm Dần: Lễ Tắm Phật.

Luật Mật viện Thắng Nghiêm Kính yết !!!

Leave a Reply