background

Ngày hành đạo cuối cùng của mùa An Cư năm Canh Tý tại Hạ Trường Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy

icon
Ngày hành đạo cuối cùng của mùa An Cư năm Canh Tý tại Hạ Trường Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy.
– 9h00: Đăng đàn Hỏa thực – nghi quỹ Hộ Ma Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni.
– 11h00’ –> 13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.
– 14h00’: Pháp Thoại: Giới thiệu phương pháp hành trì nghi quỹ Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Ngày 3 (Thượng Tọa Thích Minh Thanh chủ giảng).
– 16h00’ – 20h00’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni – Đăng đàn Hỏa thực – nghi quỹ Hộ Ma Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni – Lễ Quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.
– Kết Thúc.
Đức Tôn Thắng Phật Mẫu còn gọi là Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu. Thời Phật tại thế, vua Thiện Trụ nằm mộng thấy có điềm báo sắp chết, khi chết đi sẽ bị đọa vào cõi súc sinh làm chó và lợn tới 7 kiếp, tiếp theo đó sẽ vào địa ngục Vô Gián. Đức vua bèn cầu cứu vua Đế Thích, Đế Thích liền dẫn đến gặp Phật. Đỉnh kế của Phật phóng hào quang tuyên thuyết Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni, vua Thiện Trụ trì tụng chân ngôn Đà La Ni liền trong 6 ngày, cuối cùng đã rũ sạch được ác thú nghiệp chướng trong nhiều đời.
Theo lời Phật dạy: những ai trì niệm, lễ bái, cúng dàng, đỉnh lễ, vi nhiễu Đức Tôn Thắng Phật Mẫu thì công đức của Ngài có khả năng diệt tội, kéo dài tuổi thọ, miễn trừ tai họa khỏi đọa vào các cõi ác. Theo truyền thống Kim Cương thừa thì Tôn Thắng Phật Mẫu là một trong 3 vị Bản tôn: Phật Trường Thọ, Bạch Độ Mẫu và Tôn Thắng Phật Mẫu chủ về việc ban gia trì cho chúng sinh trường thọ. Tổng hợp các kinh của các dòng trong truyền thống Kim Cương thừa có tới 45 lợi ích công đức từ pháp tu này. Điều này cho thấy đây là viên ngọc quý báu truyền đời, làm tăng trưởng các sự nghiệp thế gian, tích lũy công đức không thể nghĩ bàn.
Đức Tôn Thắng Phật Mẫu thân màu trắng, 8 tay, 3 mặt, mặt chính diện màu trắng, bên phải màu vàng, bên trái màu xanh nét mặt phẫn nộ. Trên mỗi mặt đều có 3 mắt tịch tĩnh trang nghiêm. Bốn tay bên phải: tay thứ nhất cầm chày yết ma trước mặt, tay thứ hai cầm hoa sen, trên hoa sen là Phật A Di Đà, tay thứ 3 cầm mũi tên, tay thứ 4 kết ấn Thắng thí. Bốn tay bên trái: tay thứ nhất kết ấn Kỳ khắc giữ dây quyến sách, tay thứ hai cầm cung, tay thứ ba kết ấn Thí y, tay thứ tư kết ấn thiền định nâng bảo bình chứa cam lồ. Hai chân kết già Kim cương tọa. Tất cả đều có ngọc ngà trang sức, gấm vóc tua lụa trang nghiêm.

Leave a Reply