background

Thông Báo 3 Ngày Hành Đạo Lễ Tạ Pháp – Tự Tứ – Vu Lan

icon
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHẬT QUANG ĐẠI TÙNG LÂM – MẬT VIỆN THẮNG NGHIÊM
CHÙA KHÚC THỦY – ĐẠO TRÀNG KIM CƯƠNG – CHÂN TỊNH
————***————-
THÔNG BÁO
3 NGÀY HÀNH ĐẠO
LỄ TẠ PHÁP – TỰ TỨ – VU LAN
Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng, Ni.
Kính thưa quý quan khách cùng Nhân dân, Phật tử gần xa.
“Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ công cha dưỡng dục,
Mùa Báo Hiếu bùi ngùi thương đức mẹ cù lao”.
Vậy là một mùa Vu Lan nữa lại trở về trên khắp mọi miền quê hương đất nước. Ba tháng An cư nữa dần khép lại, Chư Tăng Chùa Khúc Thủy – Mật Viện Thắng Nghiêm lại chuẩn bị vào 3 ngày hành đạo cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ một mùa an cư được thành tựu viên mãn. Nguyện đem công đức dâng lên cúng dàng Tam Bảo, Lịch Đại Tổ Sư. Cầu nguyện âm siêu dương thái, quốc gia đỉnh thịnh, chúng sinh an lạc, thế giới hòa bình.
.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 Từ ngày 9/8/ – 20/8/2020 – (Tức ngày 20/6 – 2/7/ Canh Tý)
Nhà chùa tiếp nhận danh sách cầu siêu của Nhân dân, Phật tử thập phương.
Liên hệ:
Email: matvienthangnghiem@gmail.com
Đại Đức Thích Đạo Ẩn 0975542540.
 Từ ngày 20/8/ – 29/8/2020 – (Tức ngày 2/7 – 11/7/Canh Tý)
Tụng kinh tuyên sớ danh sách cầu siêu của Nhân dân, Phật Tử thập phương.
 Ngày 30/08/2020 – (Tức ngày 12 /7/ Canh Tý).
– 4h00’ -> 5h30’: Công phu khuya tụng trì thần chú – Khai quang Mandala Bản tôn.
– 6h00’: Tiểu thực.
– 7h15’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni.
– 9h00: Đăng đàn Hỏa thực – Lễ Quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.
– 11h00’ –> 13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.
– 14h00’: Giảng Pháp.
– 16h00’ – 17h30’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni.
– 18h00’: Ăn tối.
– 19h30’ – 21h00’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni – Lâm Thụy.
 Ngày 31/08/2020 – (Tức ngày 13 /7/ Canh Tý).
– 4h00’ -> 5h30’: Công phu khuya tụng Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni.
– 6h00’: Tiểu thực.
– 7h15’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni.
– 9h00: Đăng đàn Hỏa thực – Lễ Quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.
– 11h00’ –> 13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.
– 14h00’: Giảng Pháp.
– 16h00’ – 17h30’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni.
– 18h00’: Ăn tối.
– 19h30’ – 21h00’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni – Lâm thụy.
 Ngày 01/09/2020 – (Tức ngày 14//7/ Canh Tý).
– 4h00’ -> 5h30’: Công phu khuya tụng Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni.
– 6h00’: Tiểu thực.
– 7h15’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni.
– 9h00: Đăng đàn Hỏa thực – Lễ Quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.
– 11h00’ –> 13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.
– 14h00’: Giảng Pháp.
– 16h00’ – 17h30’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni.
– 18h00’: Ăn tối.
– 19h30’ – 21h00’: Tụng trì nghi quỹ Đại Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni – Lâm thụy.
 Ngày 03/9/2020 – (Tức ngày 16/7/ Canh Tý).
– 8h00: Lễ Tạ Pháp – Tự Tứ – Vu Lan – Chúc sớ cầu siêu.
15h00: Lễ Mông sơn thí thực – Chẩn tế Cô hồn – Đàn tràng hoàn mãn.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh
BAN CHỨC SỰ TÙNG LÂM
Kính yết!

Leave a Reply