background

THÔNG BÁO – KHÓA TU AMITABHA – A DI ĐÀ PHẬT – LỄ HÚY KỴ TỔ SƯ

icon

Kính bạch Chư Tôn Đức.
Kính thưa quý Phật tử gần xa.
Nhân đại lễ húy kỵ Tổ sư tiền bối PL.2565 – DL 2021. Ban chức sự Tùng lâm chùa Khúc Thủy – Luật Mật Viện Thắng Nghiêm long trọng tổ chức khóa tu “ Amitabha – A Di Đà Phật, từ ngày 20/12 đến ngày 22/12/2021.
Nguyện đem công đức thù thắng cầu nguyện “Phật Nhật Tăng Huy – Pháp Luân Thường Chuyển – Phong Điều Vũ Thuận – Quốc Thái Dân An – Thế Giới Hòa Bình – Dịch Bệnh Tiêu Trừ – Nhân Dân An Lạc”.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
* Thứ 2, ngày 20/12/2021 (Tức ngày 17/11/Tân Sửu):
– 04h00′ – 05h30′: Công phu khuya tụng trì thần chú.
– 06h00’: Tiểu thực..
– 07h15′: Tụng trì muôn vạn biến thần chú: “Om Amrta Teje Hara Hum”
– 08h30′: Khai quang Mandana Bản Tôn – Đại đàn Hỏa thực.
– 11h00′ – 13h30′: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.
– 14h00′: Pháp thoại.
– 16h00′ – 17h30′: Tụng trì muôn vạn biến thần chú: “Om Amrta Teje Hara Hum”- Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.
– 18h00: Ăn tối.
– 19h30′ – 21h00′: Tụng trì muôn vạn biến thần chú: “Om Amrta Teje Hara Hum” – Lâm thụy.

* Thứ 3, ngày 21/12/2021 (Tức ngày 18/11/ Tân Sửu):
– 04h00′ – 05h30′: Công phu khuya tụng trì thần chú.
– 06h00’: Tiểu thực..
– 07h15′: Tụng trì muôn vạn biến thần chú: “Om Amrta Teje Hara Hum”
– 08h30′: Đại đàn Hỏa thực.
– 11h00′ – 13h30′: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.
– 14h00′: Pháp thoại.
– 16h00′ – 17h30′: Tụng trì muôn vạn biến thần chú: “Om Amrta Teje Hara Hum”- Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.
– 18h00: Ăn tối.
– 19h30′ – 21h00′: Tụng trì muôn vạn biến thần chú: “Om Amrta Teje Hara Hum” – Lâm thụy.
* Thứ 4, ngày 22/12/2021 (Tức ngày 19/11/ Tân Sửu):
– 04h00′ – 05h30′: Công phu khuya tụng trì thần chú.
– 06h00’: Tiểu thực.
– 08h00′: Cúng Phật – Cúng Tổ – Lễ húy kỵ Tổ sư
– 09h00’: Đại đàn Hỏa thực.
– 11h00′ – 13h30′: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.
– 14h00′: Pháp thoại.
– 16h00’: Đại đàn Hỏa thực – Lễ Tạ ân, quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc – Tạ đàn.
Để biết thêm thông tin quý Phật tử vui lòng liên hệ: Văn Phòng Luật Mật Viện Thắng Nghiêm, SĐT 0988969588
Ban Chức Sự Tùng Lâm
Kính yết!

Leave a Reply