background

THÔNG BÁO HÚY KỴ ĐỨC THÁNH TỔ – HỘI LÀNG TRUYỀN THỐNG – PHÁP HỘI JAMBHALA (BẢO TÀNG THẦN) – KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

icon

THÔNG BÁO HÚY KỴ ĐỨC THÁNH TỔ – HỘI LÀNG TRUYỀN THỐNG – PHÁP HỘI JAMBHALA (BẢO TÀNG THẦN) – KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (Chuỗi sự kiện từ ngày 16/03/2022 đến ngày 19/03/2022 tức ngày 14/02 đến ngày 19/02 Nhâm Dần)

Kính bạch chư tôn Đức Tăng, Ni. Kính thưa toàn thể nhân dân, Phật tử, thiện tín gần xa.

Nhân ngày húy kỵ Đức Thánh Tổ Linh Thông Hòa thượng Đại vương nhập thế độ sinh và ngày khánh đản Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, PL. 2566 – DL. 2022. Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – chùa Khúc Thủy, thiết lập đàn tràng tu tập từ ngày 16/03 đến ngày 21/03/2022 dâng lên cúng dàng Tam Bảo, Đức Quán Thế Âm và Đức thánh tổ cùng lịch đại Tổ sư; nguyện đem công đức thù thắng này kỳ nguyện “Phật Nhật Tăng Huy – Pháp Luân Thường Chuyển – Phong Điều Vũ Thuận – Quốc Thái Dân An – Tiêu Trừ Dịch Bệnh”.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

* Thứ 4, ngày 16/03/2022 (Tức ngày 14 /02/ Nhâm Dần):- Hội Làng truyền thống

* Thứ 5 ngày 17/03/2022 (Tức ngày 15/02/ Nhâm Dần):- Lễ húy kỵ Đức Thánh Tổ

* Thứ 6, ngày 18/03/2022 (Tức ngày 16/02/ Nhâm Dần): 04h00′ – 05h30′: Công phu khuya, trì tụng thần chú Lăng Nghiêm.

– 06h00′ – 06h30’ : Tiểu thực.

– 08h30′: Khai quang Mandala Bản Tôn – Đại đàn Hỏa thực.

– 11h00′ – 13h30′: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.14h00′ – 15h45′: Pháp thoại.

– 16h00′ – 17h30′: Trì tụng thần chú “OM JAMBHALA JALEN DRAYA SVAHA ” – lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.

– 18h00′ : Ăn tối.

– 19h30′ – 21h00′: Trì tụng thần chú “OM JAMBHALA JALEN DRAYA SVAHA ”

* Thứ 7, ngày 19/03/2022 (Tức ngày 17/02/ Nhâm Dần):

– 04h00′ – 05h30′: Công phu khuya, trì tụng thần chú “OM JAMBHALA JALEN DRAYA SVAHA ”.

– 06h00′ – 06h30’ : Tiểu thực.- 07h30′ – 08h30′: Trì tụng thần chú “OM JAMBHALA JALEN DRAYA SVAHA”.

– 09h00′ – 11h00’ : Đại đàn Hỏa thực.

– 11h00′ – 13h30′: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.

– 14h00′ – 15h45′: Pháp thoại.

– 16h00′ – 17h30′: Trì tụng thần chú “OM JAMBHALA JALEN DRAYA SVAHA”. – Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.

– 19h30′ – 21h00′: Trì tụng thần chú: “OM JAMBHALA JALEN DRAYA SVAHA”.

* Chủ Nhật, ngày 20/03/2022 (Tức ngày 18/02/ Nhâm Dần)

– 04h00′ – 05h30′: Công phu khuya, trì tụng thần chú “OM JAMBHALA JALEN DRAYA SVAHA”.

– 06h00′ – 06h30’ : Tiểu thực.

– 07h30′ – 08h30′: Trì tụng thần chú “OM JAMBHALA JALEN DRAYA SVAHA”.

– 09h00′ – 11h00’: Đại đàn Hỏa thực.- 11h00′ – 13h30′: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.

– 14h00′ – 15h45′: Pháp thoại.

– 16h00′ – 17h30′: Trì tụng thần chú “OM JAMBHALA JALEN DRAYA SVAHA” – Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.

– 19h30′ – 21h30′: Trì tụng thần chú “OM JAMBHALA JALEN DRAYA SVAHA ”

* Thứ 2, ngày 21/03/2022 (Tức ngày 19/02/ Nhâm Dần) :

– 04h00′ – 05h30′: Công phu khuya, trì tụng thần chú “OM MANI PADME HUM”.

– 06h00′ – 06h30’ : Tiểu thực.

– 07h30′ – 08h30’: Trì tụng thần chú “OM MANI PADME HUM”.

– 09h00’ – 11h00′: Đại đàn Hỏa thực.

– 11h00′ – 13h30′: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.

– 14h00′ : Lễ Ngũ bách danh

– 19h30′: Lễ Ngũ bách danh – Lễ tạ ân – Tạ đàn – Hoàn mãn.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.

Ban Chức sự Tùng Lâm Kính yết !

Leave a Reply