Lịch sử
CHÙA THẮNG NGHIÊM

PL.2564 - DL.2020

Chùa Thắng Nghiêm thuộc địa phận thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; cách trung tâm Thủ đô khoảng 15 kilômét về phía Nam. Chùa nằm trong quần thể Thánh tích làng Khúc Thủy, một địa phương mang đậm bản sắc văn hoá tâm linh Phật giáo với những danh thắng nổi tiếng như chùa Linh Quang, chùa Thắng Nghiêm, chùa Phúc Khê (tức chùa Dâu); đình, đền, miếu, văn chỉ, nhà thờ dân và nhà thờ các dòng họ lớn trong làng v.v...

Xem Thêm

Pháp âm

Giảng Kinh DƯỢC SƯ – BHAISAJYA GURU (Thượng Tọa Thích Minh Thanh chủ giảng) Ngày 26.02.2021

Giảng Kinh DƯỢC SƯ – BHAISAJYA GURU (Thượng Tọa Thích Minh Thanh chủ giảng) Ngày 26.02.2021

7_Sám Hối-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

7_Sám Hối-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

6_Ngũ Giới-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

6_Ngũ Giới-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

5_Quy Y Tam Bảo-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

5_Quy Y Tam Bảo-Phật Học Phổ Thông-HT Thích Thiện Hoa

4_Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

4_Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

3_Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo-Phật Học Phổ Thông

3_Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo-Phật Học Phổ Thông

Đăng Kí Nghi Lễ

Quy Định

Video nổi bật