Hướng dẫn tụng Chú Dược Sư tại nhà

Tụng chú Dược Sư để cầu bình an và giải trừ tật bệnh, tiêu tai nghiệp chướng. Nhưng để hiểu hết ý nghĩa và cách hành trì thần chú Dược…

Continue Reading Hướng dẫn tụng Chú Dược Sư tại nhà