Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Thông Báo - Thông Báo NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thứ 5, ngày 21/10/2021 (Tức ngày 16/09/Tân Sửu):
- Lễ húy kị Tổ sư.
Thứ 6, ngày 22/10/2021 (Tức ngày 17/09/Tân Sửu):
- 4h00’ - 5h30’: Công phu khuya trì chú Lăng nghiêm.
- 6h00’: Tiểu thực.
- 8h30’: Khai quang Mandana Bản Tôn – Đại đàn Hỏa thực.
- 11h00’ - 13h30’: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.
- 14h00’: Pháp thoại.
- 16h00’ - 17h30’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA”- Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.
- 18h00: Ăn tối.
- 19h30’ - 21h00’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA” - Lâm thụy.
Thứ 7, ngày 23/10/2021 (Tức ngày 18/09/ Tân Sửu):
- 4h00’ - 5h30’: Công phu khuya tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA”.
- 6h00’: Tiểu thực.
- 7h15’ - 8h15’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA”.
- 9h00’: Đại đàn Hỏa thực.
- 11h00’ - 13h30’: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.
- 14h00’: Lễ Quy y Tam bảo.
- 16h00’ - 17h30’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA” - Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.
- 18h00: Ăn tối.
- 19h30’ - 21h00’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA” - Lâm thụy (Tại Pháp đường) - Lễ thụ Bồ tát giới (Cử hành tại chính điện).
Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 (Tức ngày 19/09/ Tân Sửu):
- 4h00’ - 5h30’: Công phu khuya tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA”.
- 6h00’: Tiểu thực.
- 7h15’ - 8h15’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA”.
- 9h00’: Đại đàn Hỏa thực.
- 11h00’ - 13h30’: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.
- 14h00’: Pháp thoại.
- 16h00’: Đại đàn Hỏa thực - Lễ Tạ ân, quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc - Tạ đàn.
Để biết thêm thông tin quý Phật tử vui lòng liên hệ: Đại đức Thích Đạo Quỹ, SĐT: 0906256880

Ban Chức Sự Tùng Lâm
                                Kính yết!

Thông Báo

Thông Báo NỘI DUNG CHƯƠNG TR&Igra...

Lễ Khai Giảng Năm Học Mới Tăng Sinh Khóa II tại Luật Mật Viện Thắng Nghiêm - Chùa Khúc Thủy PL.2565 - DL.2021

Lễ Khai Giảng Năm Học Mới Tăng Sinh Kh&o...

Xem Thêm