Đại Lễ Phật Đản – Đàn Tràng “Vajrasattva – Kim Cương Tát Đỏa” – Húy Kỵ Cố Hòa Thượng Hương Sơn Động Chủ Thập Nhất Đệ Tổ

"Ngày Phật đản trần gian an lạc Cõi Sa bà chào đón vỹ nhân Trời người hạnh phúc vô ngần Cung nghinh bồ tát giáng trần độ sinh". Kính bạch…

Continue Reading Đại Lễ Phật Đản – Đàn Tràng “Vajrasattva – Kim Cương Tát Đỏa” – Húy Kỵ Cố Hòa Thượng Hương Sơn Động Chủ Thập Nhất Đệ Tổ