THÔNG BÁO HÚY KỴ ĐỨC THÁNH TỔ – HỘI LÀNG TRUYỀN THỐNG – PHÁP HỘI JAMBHALA (BẢO TÀNG THẦN) – KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

THÔNG BÁO HÚY KỴ ĐỨC THÁNH TỔ - HỘI LÀNG TRUYỀN THỐNG - PHÁP HỘI JAMBHALA (BẢO TÀNG THẦN) - KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (Chuỗi sự…

Continue Reading THÔNG BÁO HÚY KỴ ĐỨC THÁNH TỔ – HỘI LÀNG TRUYỀN THỐNG – PHÁP HỘI JAMBHALA (BẢO TÀNG THẦN) – KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Đại Lễ Phật Đản – Đàn Tràng “Vajrasattva – Kim Cương Tát Đỏa” – Húy Kỵ Cố Hòa Thượng Hương Sơn Động Chủ Thập Nhất Đệ Tổ

"Ngày Phật đản trần gian an lạc Cõi Sa bà chào đón vỹ nhân Trời người hạnh phúc vô ngần Cung nghinh bồ tát giáng trần độ sinh". Kính bạch…

Continue Reading Đại Lễ Phật Đản – Đàn Tràng “Vajrasattva – Kim Cương Tát Đỏa” – Húy Kỵ Cố Hòa Thượng Hương Sơn Động Chủ Thập Nhất Đệ Tổ