background

THÔNG BÁO LỄ QUY Y TAM BẢO – THỤ BỒ TÁT GIỚI

icon

Thượng Tọa Viện Chủ Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy bố thí lễ Quy Y Tam Bảo và thụ Bồ Tát Giới cho các Phật tử thiện tín gần xa. Quý Phật tử phát tâm Bồ Đề muốn được Quy Y Tam Bảo, thụ Bồ Tát Giới có thể gửi email đăng kí về matvienthangnghiem@gmail.com

Nội dung email đăng kí gồm các thông tin như sau:

* Đăng Kí Quy Y Tam Bảo

– Họ và Tên

– Ngày/ Tháng/ Năm sinh

– Địa chỉ

– Số ĐT

* Đăng Kí Thụ Bồ Tát Giới

– Họ và Tên

– Pháp danh quy y

– Số ĐT

Thời gian: 17/12/2021 (Tức ngày 14/11/Tân Sửu)

• 8h30’: Lễ Quy Y Tam Bảo.

• 14h’: Lễ Thụ Bồ Tát Giới

Địa điểm: Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – 38 Khúc Thủy – Cự Khê – Thanh Oai – TP. Hà Nội. Mọi thông tin xin liên hệ Văn Phòng Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – SĐT: 0988969588

Leave a Reply