background

Thông Báo Lễ Húy Kỵ Tổ Sư – Pháp Hội Chuẩn Đề

icon

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thứ 5, ngày 21/10/2021 (Tức ngày 16/09/Tân Sửu):

– Lễ húy kị Tổ sư.

Thứ 6, ngày 22/10/2021 (Tức ngày 17/09/Tân Sửu):

– 4h00’ – 5h30’: Công phu khuya trì chú Lăng nghiêm.

– 6h00’: Tiểu thực.

– 8h30’: Khai quang Mandana Bản Tôn – Đại đàn Hỏa thực.

– 11h00’ – 13h30’: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.

– 14h00’: Pháp thoại.

– 16h00’ – 17h30’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA”- Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.

– 18h00: Ăn tối.

– 19h30’ – 21h00’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA” – Lâm thụy.

Thứ 7, ngày 23/10/2021 (Tức ngày 18/09/ Tân Sửu):

– 4h00’ – 5h30’: Công phu khuya tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA”.

– 6h00’: Tiểu thực.

– 7h15’ – 8h15’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA”.

– 9h00’: Đại đàn Hỏa thực.

– 11h00’ – 13h30’: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.

– 14h00’: Lễ Quy y Tam bảo.

– 16h00’ – 17h30’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA” – Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.

– 18h00: Ăn tối.

– 19h30’ – 21h00’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA” – Lâm thụy (Tại Pháp đường) – Lễ thụ Bồ tát giới (Cử hành tại chính điện).

Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 (Tức ngày 19/09/ Tân Sửu):

– 4h00’ – 5h30’: Công phu khuya tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA”.

– 6h00’: Tiểu thực.

– 7h15’ – 8h15’: Tụng trì thần chú “OM CALE CULE CUNDHE SVAHA”.

– 9h00’: Đại đàn Hỏa thực.

– 11h00’ – 13h30’: Thụ trai – Trì tĩnh – Khai tĩnh.

– 14h00’: Pháp thoại.

– 16h00’: Đại đàn Hỏa thực – Lễ Tạ ân, quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc – Tạ đàn.

Để biết thêm thông tin quý Phật tử vui lòng liên hệ: Đại đức Thích Đạo Quỹ, SĐT: 0906256880

Ban Chức Sự Tùng Lâm Kính yết!

Leave a Reply