background

THÔNG BÁO ĐẠI LỄ CẦU AN – PHÁP HỘI DƯỢC SƯ NĂM NHÂM DẦN – 2022

icon

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni.

Kính thưa quý vị đạo hữu Phật tử gần xa.

Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần PL. 2566 – DL. 2022. Ban Chức Sự Tùng Lâm Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy long trọng tổ chức Đại lễ cầu an – Pháp hội BHAIṢAJYAGURU – DƯỢC SƯ PHẬT diễn ra từ ngày 06/02 – 17/02/2022 (tức ngày 06/1 – 17/1/Nhâm Dần). Nguyện cầu Quốc Thái Dân An, Thế Giới Hòa Bình, Dịch Bệnh Tiêu Trừ, Chúng Sinh An Lạc.

Ban Chức Sự Tùng Lâm xin thông báo và kính mời chư tôn đức Tăng Ni cùng quý vị đạo hữu Phật tử hoan hỉ về tham dự. Quý vị đạo hữu Phật tử có nhu cầu đăng ký Cầu An hoan hỉ truy cập website http://cauan.thangnghiem.com/

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Văn Phòng Luật Mật Viện Thắng Nghiêm, SĐT 0988969588

Email: matvienthangnghiem@gmail.com

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Từ ngày 06/02 đến 14/02/2022 (Tức ngày 06/01 đến ngày 14/01 Nhâm Dần).

Khai đàn – Tụng kinh Dược Sư – Chúc nguyện cầu an cho các gia đình tín chủ

+ Sáng: 08h00’ – 10h00’: Tụng kinh Dược Sư – Chúc sớ cầu an.

+ Chiều: 14h00’ – 16h00’: Tụng kinh Dược Sư – Chúc sớ cầu an.

+ Tối: 19h00’ – 21h00’: Hành trì nghi quỹ Dược Sư – Chúc sớ cầu an.

Từ ngày 15/02 đến ngày 17/02/2022 (Tức ngày 15/01 đến ngày 17/01 Nhâm Dần).

PHÁP HỘI BHAISAJYA GURU – DƯỢC SƯ PHẬT

Thứ Ba ngày 15/02/2022 (Tức ngày 15/01 Nhâm Dần).

– 04h00’ – 05h30’: Công phu khuya tụng trì muôn vạn biến chân ngôn “ OM HULU HULU CANDALI MATANGI SVAHA”.

– 06h00’: Tiểu thực.

– 08h30’: Khai quang Mandala Bản Tôn – Đại đàn Hỏa thực

– 11h00’ – 13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.

– 14h00’: Giảng Pháp.

– 16h00’ – 17h30’: Tụng trì muôn vạn biến chân ngôn “ OM HULU HULU CANDALI MATANGI SVAHA” – lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.

– 19h30’ – 21h00’: Tụng trì muôn vạn biến chân ngôn “ OM HULU HULU CANDALI MATANGI SVAHA”. – Lâm thụy

Thứ Tư ngày 16/02/2022 (Tức ngày 16/01 Nhâm Dần)

– 04h00’ – 05h30’: Công phu khuya tụng trì chân ngôn “ OM HULU HULU CANDALI MATANGI SVAHA”.

– 06h00’: Tiểu thực.

– 07h15’ – 08h15’: Tụng trì muôn vạn biến chân ngôn “ OM HULU HULU CANDALI MATANGI SVAHA”.

– 09h00’: Đại đàn Hỏa thực

– 11h00’ – 13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.

– 14h00’: Giảng Pháp.

– 16h00’ – 17h30’: Tụng trì muôn vạn biến chân ngôn “ OM HULU HULU CANDALI MATANGI SVAHA” – lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc.

– 19h30’ – 21h00’: Tụng trì muôn vạn biến chân ngôn “ OM HULU HULU CANDALI MATANGI SVAHA”. – Lâm thụy

Thứ Năm ngày 17/02/2022 (Tức ngày 17/01 Nhâm Dần).

– 04h00’ – 5h30’: Công phu khuya tụng trì chân ngôn “ OM HULU HULU CANDALI MATANGI SVAHA”.

– 06h00’: Tiểu thực.

– 07h15’ – 08h15’: Tụng trì muôn vạn biến chân ngôn “ OM HULU HULU CANDALI MATANGI SVAHA”

– 09h00’: Đại đàn Hỏa thực

– 11h00’ – 13h30’: Thụ trai (Ăn trưa) – Trì tĩnh (Nghỉ trưa) – Khai tĩnh.

– 14h00’: Giảng Pháp

– 16h00’ : Đại đàn Hỏa thực – Chúc sớ, hóa sớ toàn dân – Lễ quán đỉnh cộng đồng, chúc phúc – Tạ đàn.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.Ban Chức sự Tùng Lâm Kính yết!

Leave a Reply