background
Hoa Sen

Pháp Âm

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Mật Viện Thắng Nghiêm - Chùa Khúc Thủy được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ

icon
Khoá Tu Vajrasattva – Kim Cương Tát Đoả – Đại Đàn Hoả Thực 2019

Khoá Tu Vajrasattva – Kim Cương Tát Đoả – Đại Đàn Hoả Thực 2019

Vajrasattva (Tây Tạng: Dorje Sempa, Nhật Bản: Kongosatta, Trung Quốc: Kim Cang Tát Đỏa). Tên ngài được dịch thành Kim Cang Tâm. Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa) là một vị bồ tát trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Trong hệ phái Đông Mật (Mật Tông Nhật Bản) […]