background

Trailer Pháp Hội Dzambhala Hoàng Thần Tài – Chùa Khúc Thủy – Mật Viện Thắng Nghiêm 2019

icon

Pháp Hội Dzambhala Hoàng Thần Tài được tổ chức tại Chùa Khúc Thủy – Mật Viện Thắng Nghiêm 38 Khúc Thủy – Cự Khê – Thanh Oai – Hn. Từ Ngày 15/03 đến ngày 18/03/2019

Leave a Reply