background

Giảng Kinh DƯỢC SƯ – BHAISAJYA GURU (Thượng Tọa Thích Minh Thanh chủ giảng) Ngày 26.02.2021

icon

Leave a Reply

ĐĂNG KÍ LỄ CẦU SIÊU MÙA VU LAN TRỰC TUYẾN
Nhập vào danh sách vong linh, ghi rõ ngày mất, nơi an táng.