background

Kinh Vu Lan 22.08

icon

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam

Phật Quang Đại Tùng Lâm – Mật viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy – Đạo tràng Kim Cương – Chân tịnh

Vu Lan Thắng Hội

Leave a Reply

ĐĂNG KÍ LỄ CẦU SIÊU MÙA VU LAN TRỰC TUYẾN
Nhập vào danh sách cầu siêu, ghi rõ ngày mất, nơi an táng.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Tải lên danh sách cầu siêu