background

Kinh Vu Lan 22.08

icon

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam

Phật Quang Đại Tùng Lâm – Mật viện Thắng Nghiêm – Chùa Khúc Thủy – Đạo tràng Kim Cương – Chân tịnh

Vu Lan Thắng Hội

Leave a Reply