background

Tiểu sử Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

icon

Cuộc đời đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đến nay, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trụ thế 103 tuổi, có 96 năm tu hành, là bậc chân tu quảng bác, sống cuộc đời thanh bần.

Vài nét chính về Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1917 tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ xuất gia năm 1923, tại chùa Quán, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Khi 8 tuổi, Ngài thụ Sa di giới, 20 tuổi thụ Đại giới Tỷ khiêu và Bồ tát giới tại Đại giới Đàn chùa Bút tháp – Thuận Thành – Bắc Ninh năm 1937. Ngài đi sam học ở hầu hết các sơn môn lớn thời bấy giờ như: Tế Xuyên, Hương Tích… cuối cùng dừng chân tại Đa bảo sơn môn danh tiếng thứ 2 như câu ca dao ” Nhất Đọi, Nhì Đa (Đa bảo), thứ ba khê Hồi”.

Sơn môn Viên Minh – Đa Bảo do Pháp sư Nguyên Uẩn sáng lập năm 1900, sau đó do đệ Nhị tổ Thích Quảng Tốn trụ trì, năm 1961 Hòa thượng Thích Quảng Tốn viên tịch, Ngài Thích Phổ Tuệ về kế vị thầy tổ của mình làm trưởng sơn môn thứ ba của sơn môn Viên Minh – Đa bảo.

Tôn dung Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tôn dung Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Không theo trào lưu du học Nhật bản những năm 1950 như các vị tăng thời đó, Ngài tu hành ẩn cư nơi thôn dã tại làng Ráng – Phú Xuyên – Hà Nội, sau 50 năm thọ đại giới năm 1987 Pháp chủ đương thời phái 3 cao tăng: Hòa thượng Kim Cương Tử, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tâm Thông tới trụ xứ mời ông lên Hà Nội đảm trách các chức vụ của Giáo hội và chủ trì hiệu đính Đại Tạng Kinh điển.

Từ năm 1953 đến 1958, Ngài hoạt động Phật sự tại chùa Kim Đới, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Từ năm 1987 đến nay, Ngài giữ nhiều chức vụ trong Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Trụ trì Tổ đình Viên Minh Hà Tây; Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây; Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây; Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó chủ tịch Thường Trực Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Giáo dục tăng ni trung ương; Phó ban Ban Tăng sự trung ương; Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngài là nhà tu hành tinh thông kim cổ và là người có đóng góp to lớn trong việc biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm về Phật học ở Việt Nam. Ngài hiện đang trụ trì Viên Minh Tự (tên tục là chùa Ráng) huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ngài nhiều năm liền giữ ngôi Đường Chủ của các trường hạ tại Hà Nội, Hưng Yên… cũng như ngôi Hoà thượng đầu đàn trong rất nhiều Đại Giới Đàn ở các tỉnh.

Ngày 24 tháng 11 năm 2012, Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII đã thống nhất tái suy tôn Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Vài nét về Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo điều 12-18 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam:

Vài nét về Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo điều 12-18 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam:I. THÀNH PHẦN*Hội đồng Chứng minh của Giáo hội gồm chư vị Hòa thượng tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; có ít nhất 70 tuổi đời và 50 tuổi đạo; được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tiền nhiệm giới thiệu và Đại hội đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy tôn.

*Chư vị Hòa thượng được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh thì không tham gia Hội đồng Trị sự, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị.

*Chư vị Hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh tại vị trọn đời, ngoại trừ trường hợp đặc biệt mới phải miễn nhiệm, do quyết định của Hội đồng Chứng minh với đa số 2/3 thành viên biểu quyết tán thành.

II. CƠ CẤU NHÂN SỰ

*Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội đồng Chứng minh suy cử Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh để thực thi các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Chứng minh giữa hai kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc; giám sát và chứng minh các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm các chức danh:

– Đức Pháp chủ.

– Chư vị Phó Pháp chủ.

– Chư vị Giám luật.

– Chánh Thư ký.

– Chư vị Phó Thư ký.

– Chư vị Ủy viên Thường trực.

Số lượng thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

*Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chứng minh các Hội nghị Trung ương và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

2. Lãnh đạo, hướng dẫn và giám sát tối cao các hoạt động của Giáo hội, Hội đồng Trị sự về mặt Đạo pháp và Giới luật;

3. Phê chuẩn tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

4. Chuẩn y đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đệ trình;

5. Ban hành Thông điệp Phật đản, Thư chúc tết, Thông điệp trong những sự kiện trọng đại, sự kiện đặc biệt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước;

6. Thành lập Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và các Ban chuyên môn. Văn phòng và các Ban chuyên môn là cơ quan giúp việc Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

7. Chức năng, nhiệm vụ khác được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, do Hội đồng Chứng minh ban hành.

*Trong thời gian của nhiệm kỳ, nếu Đức Pháp chủ khuyết vị thì Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cung thỉnh một trong các vị Phó Pháp chủ đảm nhiệm Quyền Pháp chủ và thông báo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự biết để suy cử trong Hội nghị thường niên gần nhất của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đối với các chức danh khác bị khuyết vị, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh suy cử một trong các thành viên Ban thường trực Hội đồng Chứng minh kiêm nhiệm cho đến hết nhiệm kỳ.

*Nhiệm kỳ của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh là 5 năm, tương ứng với nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Leave a Reply