background

Chùa Việt ở Houston (Hoa Kỳ) bị sụp chánh điện

icon

Được biết ngôi chùa này được thành lập năm 1990, như vậy ngôi chánh điện ít nhất cũng tồn tại gần 20 năm. Kết cấu ngôi chánh điện tương tự như một ngôi nhà bình thường, không có cột và đà bê-tông bao quanh. Dàn kèo bằng gỗ không chịu nổi những lớp ngói lợp bên trên, có lẽ bị mục do mối đã kéo sập luôn tường 2 bên. Chiều cùng ngày, thành phố sở tại cho kỹ sư xây dựng đến lấy thông tin, tìm hiểu nguyên do vì sao có sự sụp đổ như vậy.

Leave a Reply