Lịch sử Chùa Thắng Nghiêm

Chùa Thắng Nghiêm thuộc địa phận thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; cách trung tâm Thủ đô khoảng 15 kilômét về phía Nam.…

Continue Reading Lịch sử Chùa Thắng Nghiêm

Lịch sử Chùa Thắng Nghiêm

Chùa Thắng Nghiêm thuộc địa phận thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; cách trung tâm Thủ đô khoảng 15 kilômét về phía Nam.…

Continue Reading Lịch sử Chùa Thắng Nghiêm