THÔNG BÁO ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PHÁP HỘI “PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ” HÚY KỴ CỐ HÒA THƯỢNG HƯƠNG SƠN ĐỘNG CHỦ THẬP NHẤT ĐỆ TỔ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMPHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI - HUYỆN THANH OAI LUẬT MẬT VIỆN THẮNG NGHIÊM - CHÙA KHÚC THỦY (Số 38 Thôn Khúc Thủy, xã…

Continue Reading THÔNG BÁO ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PHÁP HỘI “PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ” HÚY KỴ CỐ HÒA THƯỢNG HƯƠNG SƠN ĐỘNG CHỦ THẬP NHẤT ĐỆ TỔ

THÔNG BÁO 3 NGÀY HÀNH ĐẠO – CỬ HÀNH PHÁP HỘI KSITIGARBHA – ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LỄ TẠ PHÁP – TỰ TỨ VÀ ĐẠI LỄ VU LAN

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni.Kính thưa quý quan khách cùng nhân dân, Phật tử gần xa. “Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ công cha dưỡng dục,Mùa Báo Hiếu…

Continue Reading THÔNG BÁO 3 NGÀY HÀNH ĐẠO – CỬ HÀNH PHÁP HỘI KSITIGARBHA – ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LỄ TẠ PHÁP – TỰ TỨ VÀ ĐẠI LỄ VU LAN

THÔNG BÁO HÚY KỴ ĐỨC THÁNH TỔ – HỘI LÀNG TRUYỀN THỐNG – PHÁP HỘI JAMBHALA (BẢO TÀNG THẦN) – KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

THÔNG BÁO HÚY KỴ ĐỨC THÁNH TỔ - HỘI LÀNG TRUYỀN THỐNG - PHÁP HỘI JAMBHALA (BẢO TÀNG THẦN) - KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (Chuỗi sự…

Continue Reading THÔNG BÁO HÚY KỴ ĐỨC THÁNH TỔ – HỘI LÀNG TRUYỀN THỐNG – PHÁP HỘI JAMBHALA (BẢO TÀNG THẦN) – KHÁNH ĐẢN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT